Anh Dũng – Vinhomes Smart City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: Tháng 05/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Mr Dũng

Loại:
Dự án gỗ công nghiệp an cường