Chú Trực – Intracom Nhật Tân

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 05/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chú Trực

Loại: Căn Hộ Chung Cư intracom Nhật Tân