Chị Vân Anh – Long Biên

Chị Vân Anh – Long Biên

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: Tháng 07/2022

Vị trí: Liền Kề Ngõ 158 Nguyễn Sơn – Long Biên – Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Vân Anh

Loại: Dự án gỗ công nghiệp an cường