Chị Tú – The Golden Palm

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 04/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Tú

Loại: Căn Hộ Chung Cư The Golden Palm – Lê Văn Lương