Chị Tâm – Tây Hồ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Tâm

Loại: Căn Hộ Chung Cư Tây Hồ