Chị Huyền – Vinhome Smart City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 04/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Huyền

Loại: Căn Hộ Chung Cư Vinhome Smart City