Chị Hằng – Time City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Hằng

Loại: Căn Hộ Chung Cư Time City