Chị Hà – Lê Văn Thiêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 04/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Hà

Loại: Căn Hộ Chung Cư Lê Văn Thiêm