Chị Bích – Cầu Giấy

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 08/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Bích

Loại: Căn Hộ Chung Cư Cầu Giấy