Anh Vỹ – Vinhomes Smart City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 11/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Vĩ

Loại: Căn Hộ Chung Cư VinHomes Smart City