Anh Tuấn – Chung Cư Lạc Hồng Phúc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 8/2020

Vị trí: Hưng Yên

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Hiếu

Loại: Căn Hộ Chung Cư Lạc Hồng Phúc – Hưng Yên