Anh Toàn – Bắc Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2022

Vị trí: Bắc Ninh

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Toàn

Loại: Căn Hộ Chung Cư Lotus Central – Bắc Ninh