Anh Thành – Vinhome Smart City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 8/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Thành

Loại: Căn Hộ Chung Cư Vinhome Smart City