Anh Minh – Vinhome Ocean Park

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 09/2019

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Minh

Loại: Căn Hộ Chung Cư Vinhome Ocean Park