Anh Kiên – Hoàng Mai

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Kiên

Loại: Chung cư Sunshine Garden Minh Khai