Anh Khoa – Bắc Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: 23 Tháng 05/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Khoa

Loại: Căn Hộ Chung Cư