Anh Hùng – Vinhomes Ocean Park

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 05/2019

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Hùng

Loại: Căn Hộ Chung Cư Vinhome Ocean Park – Gia Lâm