Anh Giang – EcoGreen Nguyễn Xiển

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 06/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Giang

Loại: Căn Hộ Chung Cư EcoGreen Nguyễn Xiển