Anh Dũng – Vinhome Smart City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 03/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Dũng

Loại: Căn Hộ Chung Cư Vinhome Smart City