Anh Đức – Vinhome Smart City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 04/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Đức

Loại: Căn Hộ Chung Cư Vinhome Smart City