Anh Điệp – RoseTown 79 Ngọc Hồi

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 3/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Điệp

Loại: Căn Hộ Chung Cư RoseTown 79 Ngọc Hồi

Danh mục: